Vores guide til binære optioner og binær optionshandel

Vores guide til binære optioner og binær...

En binær option er en option med fastlagt afkast, fordi der kun er to mulige resultater, som man er fuldt informeret om i begyndelsen af kontrakten. En binær option er en kontrakt, som giver køberen (som kaldes ejeren) retten, men ingen forpligtelse, til at købe et underliggende aktiv til en fastsat pris inden for en bestemt tidsramme. De varer, der handles med kaldes underliggende aktiver, og de kunne være et udvalg af produkter: valutaer (f.eks. USD/JPY), råvarer (f.eks. olie, guld), aktier (f.eks. Microsoft, Coca Cola) eller indekser (f.eks. Nasdaq, FTSE 100). Den...

Kommunikation og samarbejde – på interne...

E-mail blev udviklet i 1972 som et hjælpemiddel for de temmelig få mennesker, der på det tidspunkt arbejdede med udviklingen af det, som senere skulle blive til internettet. E-mail blev således brugt til koordinering af udviklernes aktiviteter og var altså blot et praktisk biprodukt af et arbejde, som på det tidspunkt blev anset for langt vigtigere, nemlig udviklingen af internettet. I løbet af det næste tiår voksede biproduktet til at være den mest brugte programtype på nettet overhovedet. Dermed var grundlaget for de mange fællesskaber, også kaldet...

Tast en tekst – tekstbehandling og proce...

Nye samfundsmæssige arbejdsformer Det er vigtigt at kunne skrive, og det er ikke blevet mindre vigtigt de seneste år. Informationsteknologien har generelt øget den skriftlige kommunikation mellem mennesker. Samtidig har mange arbejdsprocesser i samfundet ændret sig fra at være individuelle forløb til processer, hvor man arbejder sammen og giver (skriftlig) respons på hinandens arbejde som grundlag for den videre bearbejdning. Den procesorienterede skrivepædagogik er et udtryk for denne udvikling mod øget skriftlighed og forbereder samtidig eleverne på de ændrede...

Lad os finde noget på nettet – internet ...

Internet – en dagligdags ting med mange muligheder For mange elever er internettet blevet en lige så dagligdags ting som mobiltelefonen eller radio og tv. Internettet spiller en større og større rolle i det globale samfund lige fra køb og salg af varer over søgning efter oplysninger om stort set alt til kommunikationsplatform for nyhedsmedier, terrorister osv. Internettet er med dets mange muligheder et arbejdsredskab og medie, som må gøres til genstand for undervisning i skolen. Herved kan eleverne live bedre til at udnytte de mange ressourcer, som findes på nettet, og...