Online kommunikation

Få det ud på nettet – webdesigner, websider og formidling på internettet

Et net af sider. Internettet er en vidt forgrenet struktur, der er opbygget af et meget stort antal enkeltdokumenter, de såkaldte websider. Websiderne ligger spredt på computere over hele verden. De er forbundet med hinanden vha. link: et klik med musen på et link kalder en ny webside frem på skærmen.

Stort set alle firmaer og et stigende antal privatpersoner er repræsenteret på nettet med deres websider. Alle skoler har eget websted, som informerer om skolen og måske også om arbejdet i klasserne.

Nogle klasser præsenterer sig på nettet for at skabe kontakt til andre klasser, fx som en del af arbejdet med et bestemt projekt.

Billeder fortæller – arbejde med billeder på computer

Billeder er dominerende i mediebilledet, og det er en væsentlig kompetence at kunne producere, analysere og vurdere den visuelle kommunikation. Det er blevet lettere at producere og bearbejde billeder på en computer. I skolen kan eleverne arbejde med indscannede billeder, billeder fra internettet og billeder, de selv har taget med skolens digitalkamera.

Arbejdet med billeder indgår på forskellige måder i undervisningen. Arbejdet med billeder er en del af fagene på forskellig vis, men også som dokumentation i forbindelse med en tekst i en projektopgave eller emnearbejde eller som et billede med et budskab eller information i sig selv. Når billedet skal bruges på disse måder, skal eleven vurdere, hvordan motiv, vinkel, beskæring osv. passer til det budskab eller information, der skal formidles.

En webdesigner arbejder med dette ved køb ny hjemmeside

Eleverne kan selv fremstille produkter, der bruger billeder som udtryksmiddel. De skal lære noget om, hvordan farver, lys og andre virkemidler kan udtrykke følelser og stemninger. Når eleven arbejder med et billede på computeren, kan han afprøve forskellige virkemidler og finde det udtryk, der for ham er det helt rigtige. Endelig er det vigtigt at vide noget om, hvordan billedbehandlingsprogrammer på computeren kan bruges til at bearbejde og manipulere billeder.

Billedet kan ikke altid bruges som sandhedsvidne. På computeren kan man retouchere personer væk eller indsætte fremmede elementer, så billedet kommer til at lyve om virkeligheden. Når lærerne selv skal fremstille læremidler på papir eller digitalt, er brugen af billeder en væsentlig del af dette arbejde. De skal også kunne finde, producere og bearbejde billeder, så de kan bruges fx på skolens eller klassens hjemmeside, som oplæg og opgaver samt informationsmateriale til forældre. Viden om børns billeder og billedbrug/-forbrug er ikke længere kun en faglig kompetence i enkelte fag, men noget alle lærere har brug for i det daglige arbejde.

Du kan måske også lide

Hvordan ved jeg om indeklimaet er godt?
Information

Hvordan ved jeg om indeklimaet er godt?

At vurdere om indeklimaet er godt i dit hjem eller på din arbejdsplads indebærer at overveje flere forskellige faktorer. Her

Grey heron hunting stationary in lake
Information

Hochsitz – Jægerens jagtplatform

En hochsitz er en jagtplatform eller jagtstige, som normalt er placeret i et træ eller på en pæl. Det er