Institutionsleder eller Rektor

Institutioner er offentlige (og nogle private) virksomheder, der arbejder med bestemte fastlagte samfundsrettede formål, fx børnepasning, pleje af ældre eller uddannelse og undervisning.

Skoleleder/Rektor

Som skoleleder kan du have forskellige titler, men til fælles er leder- og ledelsesfunktionen. Forstanderen er et eksempel på en skoleleder.

Som skoleleder har du ledelsesansvar på skolen eller på et uddannelsesområde. Rektorer / skoleledere er ansvarlige for skolens udvikling og økonomi. Som rektor leder og planlægger du dit arbejde på skolen. Som hovedstol arbejder du i henhold til de mål, der er i læseplanen. Forstanderen er skoleleder og alle andre, der arbejder på skolen.
Rektorens ansvar


Det bør være klart for børn, elever, forældre og skolepersonale, der er ansvarlige for at drive en børnehave eller skole. Den person, der leder arbejdet, har derfor altid navnet rektor. Her er svar på spørgsmål om rektors ledelsesansvar.

Formandens ledelsesansvar og beslutninger. Hvad betyder den hoved forpligtedes ledelsesansvar?

En børnehave- eller skoleenheds pædagogiske arbejde ledes og koordineres af en rektor. En rektor kan lede flere børnehave- eller skoleenheder, men en børnehave- eller skoleenhed kan kun have én hovedstol.

Rektoren må kun have navnet rektor. Andre udtryk må ikke anvendes. Ledelsesansvar må heller ikke deles mellem flere personer. Hvis der oprettes andre ledelsesfunktioner lokalt, må disse personer ikke kaldes, så der er tvivl om, hvem der er hovedforpligtede.

Forstanderen bestemmer, hvordan børnehaven eller skolen skal organiseres, og tildeler ressourcer efter børnenes eller elevernes forskellige forhold og behov. Præsidenten træffer også andre beslutninger i overensstemmelse med uddannelsesloven og andre regler.

Hvilke beslutninger skal rektoren, institutionslederen træffe?

Forstanderen bestemmer, hvordan børnehaven eller skolen skal organiseres, og tildeler ressourcer baseret på børnenes eller elevernes forskellige omstændigheder og behov. Det betyder, at det er rektoren, der træffer beslutning om f.eks.

Hvordan skolen opdeler eleverne i klasser og undervisningsgrupper, eller om en elev skal skifte klasse, hvordan personalet fordeles mellem forskellige grupper af børn eller elever hvor mange pauser eleverne skal have i løbet af en skoledag. Den hoved forpligtede kan træffe sådanne beslutninger både for semestret og i løbet af et igangværende semester.

Skolen siger også, at mange beslutninger skal træffes af rektor. Dette gælder f.eks.:

beslutning om handlingsprogrammer for en studerende
afgørelse om forretningsordenen
beslutning om, hvorvidt en elev skal have fri fra skole.
Nogle præsidents beslutninger kan ikke uddelegeres til andre. Dette fremgår af den pågældende bestemmelse.

Kan andre træffe beslutninger hos rektoren?

Når rektoren er fraværende, kan der udpeges en stedfortræder. Stedfortræderen overtager ledelsesansvaret, indtil den hovedforpligtede vender tilbage, og kan træffe alle beslutninger, der falder ind under agenturgiverens myndighed. Da ledelsesansvar ikke kan deles mellem flere personer, kan der kun være én viceforstander ad gangen i en børnehave eller skole.

Det er også muligt for rektor at uddelegere beslutninger eller andre opgaver til en medarbejder eller entreprenør i børnehaven eller skolen. Denne person skal have tilstrækkelig kompetence og erfaring til at udføre opgaverne.

Muligheden for at uddelegere en afgørelse gælder, hvis det ikke er i nogen lov eller andre bestemmelser, at kun agenturgiveren selv kan træffe en bestemt afgørelse. Eksempler på beslutninger, der kun kan træffes af rektor, er beslutningen om at suspendere en elev fra skolen og beslutningen om, at en studerende skal modtage særlig støtte individuelt, i en anden undervisningsgruppe eller gennem et tilpasset studieforløb.

Hvis den hovedforpligtede er fraværende, og der er en viceforstander, kan de træffe disse beslutninger.

En kommune eller amtsråd kan oprette lokale bestyrelser inden for den del af skolesystemet, som kommunen eller amtsrådet er hovedforstander for. Den hovedforpligtede kan uddelegere afgørelser, som en rektor kan uddelegere til en sådan lokal bestyrelse i overensstemmelse med uddannelsesloven. Men det gælder ikke beslutninger vedrørende enkelte børn eller elever.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *