Læring på spil

Læring på spil

Spil i undervisningen?

Mange lærere har oplevet, at de elever, der i mange undervisningssituationer har svært ved at koncentrere sig, kan sidde fordybet længe i et computerspil.

  • Hvad er det, der fængsler eleven, og kan det medtænkes i elevens individuelle undervisningsplan?
  • Kan brugen af spil give et mere nuanceret billede af elevens kompetencer og potentialer?
  • Hvad er det, der sker i det sociale rum omkring computeren eleverne imellem?

Voksne har diskuteret for og imod computerspil, lige siden de første spil dukkede op for mere end 20 år siden. I den periode har børnene taget spillene til sig, så de i dag er en lige så naturlig del af børns hverdag som andre medier. I dag spiller flertallet af børn computerspil. Nogle bruger meget tid på det, andre mindre.

Læringsperspektivet i spil?

Når læreren inddrager spil i sin undervisning, er det første spørgsmål, der stilles, ofte:

– Har dette her nu noget med undervisning at gøre?

Der er ikke mange traditioner i skolen, der omfatter brugen af spil – andet end i frikvartererne måske. Det kan endda medføre en del besvær, da skolens maskiner ikke er sat op til denne brug, eller der kan forekomme uvilje fra kolleger og tekniske it-vejledere.

Alligevel vil vi påstå, at der er potentialer i dette tema. Det handler om, at der ligger dybt komplekse problemstillinger bag anvendelsen, og at der netop her kan være en nøgle til forståelse af andre læringsveje for den enkelte elev. Her tænkes specielt på den traditionelt svage elev, der via spil kan udvikle læringsstrategier, som læreren ikke tidligere har været opmærksom på, og hvor læreren ved fx iagttagelse kan få øjnene op for nye måder at forstå den enkelte elevs handlemuligheder på.

Underholdende undervisning kontra underholdning

Computeren giver ofte andre muligheder for læring end den, der formidles af læreren. Computeren er uendelig tålmodig, finder sig i gentagelse af monotone handlinger, er ikke overbærende og altid konsekvent i sine vurderinger. Interaktionsformer, som eleven ofte accepterer, når det er en maskine, der er modspilleren. Målet er at komme på et højere niveau ved fx at lægge en ny strategi over for maskinen. Eleven kender reaktionen i forvejen og ved, at der ikke er noget at rokke ved. Det er en måde at blive udfordret og pirret på. For eleven kan det være en god motivation, hvis computeren buher af vedkommende, hvilket ikke gælder for en lærer i samme rolle! Det betyder ikke, at undervisning skal være ren og skær underholdning; men der er ikke noget, der taler imod, at den kan være underholdende.

Øvelser og håndværk

Selv om computerspillene set fra børnehøjde er sjove og spændende, er det ikke sikkert, at den voksne umiddelbart kan se det formålstjenlige i spillets muligheder.

Til dette modul er der foreslået nogle spil, du kan eksperimentere med for at få en fornemmelse af, hvad computerspil går ud på.

Senest redigeret 04/08/2006