Billeder fortæller – arbejde med billeder på computer

Billeder fortæller – arbejde med billeder på computer

Billeder for alle

Vi lever i en verden med mange billeder, lige fra de kommercielle til dem, vi selv laver med vores kamera.

Alt sammen billeder, der på den ene eller anden måde er en del af vores kultur og beskriver et lillebitte hjørne af vores verden.

Brug af billeder som både kunst og reklame er almindeligt i alle døgnets 24 timer. Samtidig er teknologien blevet så håndterlig og billig, at den er tilgængelig for alle.

Et billede siger mere end 1000 ord

Den store betydning, billeder har, illustreres tydeligt i den gamle Kodakreklame med ordene:

“Et billede siger mere end 1000 ord!”

En punchline, der er blevet til et ordsprog, og som på samme måde som andre ordsprog er blevet til en indiskutabel sandhed.

Billedets betydning

Da billeder er et grundlæggende element i medielandskabet, er kendskabet til billeder og deres betydning en væsentlig faktor. En af måderne at tilegne sig mediekompetencer på er gennem legen og arbejdet med digitale billeder. Ved selv at eksperimentere med billedbehandling kan man opnå en større bevidsthed om billeder og visuelle virkemidler.

Glem heller ikke analysearbejdet og brugen af billeder som udtryksform, som normalt er en del af danskfaget og optræder under Fælles Mål, se fx “Trinmål – synoptisk opstillet for faget Dansk”, www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Dansk/trinmaal_synoptisk.html#

Bearbejdede billeder

Brugen af billeder kan være en meget effektiv måde at kommunikere på, men det er nødvendigt at arbejde bevidst med de visuelle udtryk. Digitaliseringen af billeder har åbnet for nye distributionsmuligheder og har gjort billeder til et endnu stærkere medie.

De fleste billeder, vi konfronteres med i dag, er bearbejdet i større eller mindre grad. Det kan være fra en mindre, æstetisk tilpasning – der udelukkende har et formmæssigt sigte – til en helt bevidst bortretouchering af uønskede personer i billedet. Et udtryk, der klart signalerer en forskel fra det virkelige motiv. I et moderne billedsamfund er det derfor vigtigt at være i stand til at vurdere, forstå og fortolke billedsproget, så man igennem egen produktion og igennem andres billeder lærer at tyde og blive fortrolig med de kulturelle koder omkring sig.

Øvelser og håndværk

I øvelserne lærer du at bearbejde billeder i et billedbehandlingsprogram. Du skal arbejde og eksperimentere med:

  • At beskære billeder
  • At justere lys og kontrast
  • At tilføje eller fjerne elementer i et billede
  • Lag og effekter/filtre
  • At gemme billederne, så de ikke fylder så meget på harddisken, eller når de skal sendes via internettet.

Senest redigeret 03/08/2006