Tast en tekst – tekstbehandling og procesorienteret skrivning

 
Tast en tekst – tekstbehandling og procesorienteret skrivning

Nye samfundsmæssige arbejdsformer

Det er vigtigt at kunne skrive, og det er ikke blevet mindre vigtigt de seneste år. Informationsteknologien har generelt øget den skriftlige kommunikation mellem mennesker.

Samtidig har mange arbejdsprocesser i samfundet ændret sig fra at være individuelle forløb til processer, hvor man arbejder sammen og giver (skriftlig) respons på hinandens arbejde som grundlag for den videre bearbejdning.

Den procesorienterede skrivepædagogik er et udtryk for denne udvikling mod øget skriftlighed og forbereder samtidig eleverne på de ændrede arbejdsformer i samfundet. Den har i dag fundet plads i undervisningen – ikke kun i faget dansk, men også i tværfaglige sammenhænge.

Skrivning i skolen – at lære og at kommunikere

I skolen udvikler børnene skrivefærdigheder fra de første klasser i skolen, og de skriver i næsten alle fag.

Skrivningens mål er dobbelt: læring (dvs. ny viden) og kommunikation. I heldige tilfælde opfyldes begge mål, så eleverne lærer via kommunikationsprocessen og kommunikerer – med sig selv eller andre – i deres læringsproces.

At udforme et klart budskab

Det er vigtigt, at elever lærer at beherske den skriftlige udtryksform, så de kan udforme et budskab klart. Uden den nuancering, som vores kropssprog og stemmeføring tilføjer det mundtlige udsagn, kan der i skriftlig kommunikation let opstå uheldige misforståelser. Eleverne skal derfor blive i stand til at give udtryk for deres tanker og følelser så præcist som muligt. Det lærer de bedst i en dialog med læreren og andre elever i løbet af deres skrive- og arbejdsproces.

Nye opgaver til læreren

Lærerne skriver også meget mere end det tidligere. Lærere udarbejder planer for det pædagogiske arbejde, referater fra teammøder, rapporter om elever, opslag til opslagstavlen, information til forældre og dokumenterer og beskriver undervisningsforløb m.m.

Dette skrivearbejde bliver dels meget nemmere, hvis man behersker de grundlæggende tekstbehandlingsfærdigheder, som tages op i dette modul, dels meget mere kvalificeret, hvis man behersker en række grundlæggende teknikker såvel på det indholdsmæssige som på det designmæssige plan.

Har man desuden mulighed for en responsproces kollegaer imellem i teamet, kan teksterne også forbedres kvalitetsmæssigt.

Øvelser og håndværk

I øvelserne til modul B gennemgås de grundlæggende funktioner i tekstbehandling. Du lærer at rette i teksten, og hvordan du gemmer, henter og udskriver. Du ser, hvordan du kan lave overskuelige opstillinger. Der er også øvelser i at bruge stavekontrollen, indsætte en illustration og bruge en tabel på forskellige måder.

Måske lyder noget af det bekendt, men i øvelserne og tastevejledningerne kan du måske lære nye og mere hensigtsmæssige måder at bruge tekstbehandling på.

Senest redigeret 03/08/2006

 http://www.skole-it.dk copyright © UNI•C 2009 Gå til top Gå til forsiden Print denne side / printversion Information om denne tjeneste Kontakt