It som kompenserende redskab i undervisningen

It som kompenserende redskab i undervisningen

Adgang til kompenserende redskaber fra skole til job

Adgang til en computer som kompenserende redskab i undervisningen kan for elever med særlige behov betyde, at de kan deltage i den almene undervisning og arbejde med udgangspunkt i de samme materialer som de øvrige elever. At eleven får introduceret og anvendt de kompenserende redskaber allerede i grundskolen har ikke alene betydning for deltagelsen i undervisningen. Redskaberne kan også benyttes i det videre uddannelsesforløb og i job. Det kendskab, eleven får til redskabernes potentiale, kan derfor også få indflydelse på elevens muligheder ved uddannelses- og jobvalg.

Emner i modulet

Fokus i dette modul er elevens anvendelse af generelt kompenserende redskaber set i et inkluderende perspektiv. Modulets emner er:

  • Tilpasning af computeren
  • At gøre undervisningsmateriale og indholdet heri tilgængeligt for alle
  • At kompensere vha. værktøjer til oplæsning og skrivning.

Særlige it-hjælpemidler

Hvis dine elever anvender andre særlige it-hjælpemidler, kan disse inddrages i forbindelse med opgaverne i modulet; men der stilles ikke krav om det. Der kan bl.a. være særlige forhold, der gør sig gældende, hvis din elev anvender særligt betjeningsudstyr eller forstørrelsesprogram sammen med digitalt undervisningsmateriale.

Afsnittet “Hvis du vil vide mere om kompenserende teknologi” giver dig mulighed for at undersøge og læse mere om it-hjælpemidler og it som kompenserende redskab.

Øvelser og håndværk

I øvelserne til dette modul kan du arbejde med:

  • Tilpasning af computeren
  • Udarbejdelse af digitale materialer
  • Oplæsning af tekst
  • Særlige skriveværktøjer.

Senest redigeret 04/08/2006