Læsning og it

Læsning og it

Computeren som støtte i læseudviklingen

Fokus for dette modul er computeren som støtte i læseudviklingen til elever med læsevanskeligheder. Det betyder, at overvejelserne – over hvilke og hvordan eleven skal anvende it-hjælpe- og undervisningsmidler – er rettet mod det midlertidige, det støttende. Det, der gør det muligt for eleven at blive undervist mod de fælles mål og få støtte, når der er særlige behov.

Der er mange måder at støtte elevernes læsning af tekst. I det inkluderende perspektiv er filosofien, at læreren og skolen i samarbejde med eleven skal finde den bedst egnede metode. Læreren må afdække elevens læringsstil, forstå elevens behov og med it tilpasse tekster, således at eleven kan støttes i sin læseudvikling.

Der vil være elever, hvor fokus ikke skal ligge på elevens læseudvikling, men i højere grad på, om eleven kan og skal kompenseres for sit læsehandicap. Ofte er det dog ikke et enten-eller.

I modulet “It som kompenserende redskab” kan du arbejde mere med it og de kompenserede aspekter af læsning.

En række af de muligheder, der er i tekstbehandlingsprogrammer for at give støtte til teksten, er også beskrevet i modul B, “Tast en tekst”.

Øvelser og håndværk

Øvelserne til modulet omhandler:

  • Brug af billeder og lyd i tekstdokumenter
  • Oprettelse af billedkataloger
  • Indscanning af papirbaseret materiale
  • Redigering af knappanel i tekstbehandler.

Senest redigeret 04/08/2006