Få det ud på nettet – websider og formidling på internettet

Få det ud på nettet – websider og formidling på internettet

Et net af sider

Internettet er en vidt forgrenet struktur, der er opbygget af et meget stort antal enkeltdokumenter, de såkaldte websider. Websiderne ligger spredt på computere over hele verden. De er forbundet med hinanden vha. link: et klik med musen på et link kalder en ny webside frem på skærmen.

Stort set alle firmaer og et stigende antal privatpersoner er repræsenteret på nettet med deres websider. Alle skoler har eget websted, som informerer om skolen og måske også om arbejdet i klasserne. Nogle klasser præsenterer sig på nettet for at skabe kontakt til andre klasser, fx som en del af arbejdet med et bestemt projekt.

Websider i undervisningen

I dette valgmodul arbejdes der med fremstilling af websider til internettet.

Modulet indeholder også eksempler på, hvordan elevers og læreres arbejde med at fremstille websider kan indgå i en pædagogisk sammenhæng, fx:

  • Eleverne kan producere en netavis i samarbejde med elever fra en skole et andet sted i landet
  • Eleverne kan lave en præsentation af sig selv som forberedelse til en udvekslingsrejse til en klasse i et andet land
  • Et miljøprojekt bliver mere spændende, hvis eleverne kan få oplysninger fra andre steder i landet eller kan stille deres egne observationer til rådighed for klasser andre steder, der arbejder med samme emne
  • Websider kan være et udmærket redskab i kommunikationen mellem skole og hjem; lærerne kan fx lægge beskrivelser af det aktuelle arbejde i klassen ud på nettet.

Øvelser og håndværk

Øvelserne handler om, hvorledes websider konstrueres af tekst, billeder og hyperlink.

I arbejdet med øvelserne indgår:

  • Opbygning af ressourcesider til brug i undervisningen om et emne
  • Læsevenlighed på skærmen
  • Hensigtsmæssig navigation
  • Konsistens i layout mht. farver, fonte og filstørrelser
  • Offentliggørelse af websider på internettet.

Øvelserne kan laves i enkle, gratis webredigeringsprogrammer eller større købeprogrammer.

Senest redigeret 04/08/2006