Dataopsamling

Dataopsamling

Naturfag og it – og dataopsamling

I dette valgmodul er fokus lagt på integration af naturfag og it gennem dataopsamling.

Du kommer til at arbejde med, hvordan dataopsamling kan støtte op omkring de faglige mål, som findes fra ministeriel side.

Der findes flere programmer og meget forskelligt udstyr til at foretage dataopsamling. Det vigtigste i denne forbindelse er ikke, om man bruger det ene udstyr frem for det andet. Det vigtigste er, at du som lærer har gjort dig overvejelser og refleksioner om det at benytte sig af dataopsamlingsudstyret i undervisningen.

Hvad er dataopsamling?

Dataopsamling eller datalogning betyder i denne sammenhæng, at man som lærer eller elev i sin undervisning indsamler data, der giver mulighed for en senere fortolkning.

Dataopsamling er processen til at opsamle data, mens dataloggeren er den fysiske enhed, der kan bruges til at lave opsamlingen med.

Der findes mange forskellige dataloggere, men fælles for dem alle er, at de er i stand til at indsamle forskellige data inden for en given periode. De fleste dataloggere kan overføre de indsamlede data til en computer, som grafisk kan opstille dataene.

Øvelser og håndværk

Øvelserne gennemføres med og uden dataopsamlingsudstyr.

Øvelserne fokuserer på:

  • Tolkning af data
  • Målinger med dataloggere

Senest redigeret 10/11/2006